18 Srp

Důležité upozornění pro návštěvníky lesa

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a tropickým teplotám žádáme návštěvníky lesa,

aby nerozdělávali oheň, nekouřili, netábořili v přírodě a dbali na zvýšenou opatrnost a bdělost.