Kolový traktor

Projekt

Kolový traktor

je spolufinancován Evropskou unií

Podpora z Programu rozvoje venkova
Technika a technologie pro lesní hospodářství

Cílem projektu je efektivnější a rychlejší zásah v nahodilých těžbách, zvýšení úrovně ochrany lesa, rychlejší zpracování kůrovcové hmoty

Celková cena projektu 3 379 772 Kč

Celková výše přiznané dotace 1 396 600 kč

Z toho:

Příspěvek EU 691 317 Kč

Příspěvek z národních zdrojů 705 283 Kč

traktor
evropska-unie-logo
ministerstvo-zemedelstvi
PEFC-LOG-GCMYK-D

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova