Modernizace těžební činnosti

Projekt

Modernizace těžební činnosti podniku – pořízení strojů – univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou s klanicovým vyvážecím vlekem za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví

je spolufinancován Evropskou unií

Podpora z Programu rozvoje venkova
Technika a technologie pro lesní hospodářství

Cílem projektu je efektivnější a rychlejší zásah v nahodilých těžbách, zvýšení úrovně ochrany lesa, rychlejší zpracování kůrovcové hmoty

Celková cena projektu 3 851 000 Kč

Celková výše přiznané dotace 1 925 500 Kč

Z toho:

Příspěvek EU 953 122 Kč

Příspěvek z národních zdrojů 972 378 Kč

tezebni-cinnost
evropska-unie-logo
ministerstvo-zemedelstvi
PEFC-LOG-GCMYK-D

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova