VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel:

Městské lesy Příbram s.r.o.
se sídlem Podlesí č. 1
261 01  Příbram

Zastoupený:  Ing. Františkem Chytkou

 

Název zakázky:
Těžba harvestorovou technologií – předmýtní úmyslná  I. a II. Q. 2017

Lesnický úsek:    Městské lesy Příbram

Veřejná zakázka malého rozsahu