Vyvážecí souprava

Projekt

Vyvážecí souprava

je spolufinancován Evropskou unií

Podpora z Programu rozvoje venkova
Technika a technologie pro lesní hospodářství – pořízení strojů

Cílem projektu je zabezpečení soběstačnosti při vyvážení klestu a dřevní hmoty z porostů, v pěstebních činnostech, zvýšení ekonomické rentability

Celková cena projektu 2 750 330 Kč

Celková výše přiznané dotace 1 136 500 Kč

Z toho:

Příspěvek EU 562 567 Kč

Příspěvek z národních zdrojů 573 933 Kč

vyvazeci-souprava
evropska-unie-logo
ministerstvo-zemedelstvi
PEFC-LOG-GCMYK-D

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova