03 Kvě

Změna cen zvěřiny

Prodej zvěřiny z honiteb Městských lesů Příbram s. r. o.

Změny cen zvěřiny jsou v platné od 3. 5. 2021

Ceny za kg vč. DPH:

  • Jelení 70 Kč
  • Černá (prase divoké)  40 Kč
  • Srnčí 110 Kč

Podmínky: Zvěřina je prodávána vždy v celých kusech, tj. v srsti, bez hlavy a běhů, kromě prasete divokého, na které se vztahuje povinnost prodeje vždy s hlavou a běhy (zvěř se váží celá a sráží se 10% z váhy kusu). Zájemce kontaktuje zodpovědného pracovníka Městských lesů Příbram s. r. o., který po dohodě se zákazníkem upřesní místo a čas výdeje zvěřiny. V případě zvýšené poptávky převažující nabídku bude zvěřina dodávána dle pořadníku.

Kontakty: Ing. František Mlynář tel: 703 956 054

Dagmar Pitrová tel: 730 150 655