14 Kvě

Prodej zvěřiny

Prodej zvěřiny z honiteb Městských lesů Příbram s. r. o.

Ceny za kg vč. DPH:

  • Jelení 69 Kč
  • Černá (prase divoké)
  • do 20 kg 18 Kč
  • nad 20 kg 35 Kč
  • Srnčí 95 Kč

Podmínky: Zvěřina je prodávána vždy v celých kusech, tj. v srsti, bez hlavy a běhů, kromě prasete divokého, na které se vztahuje povinnost prodeje vždy s hlavou a běhy (zvěř se váží celá a sráží se 10% z váhy kusu). Zájemce kontaktuje zodpovědného pracovníka Městských lesů Příbram s. r. o., který po dohodě se zákazníkem upřesní místo a čas výdeje zvěřiny. V případě zvýšené poptávky převažující nabídku bude zvěřina dodávána dle pořadníku.

Kontakty: Ing. František Mlynář tel: 703 956 054

Dagmar Pitrová tel: 730 150 655